Välj en sida

Vem kan bli spik?

LP-verksamheten tar initiativet men vi vänder oss till alla oavsett vem du är. Alla som vill ta eller redan tagit beslutet att säga ja till ett liv utan alkohol och andra droger är varmt välkomna. Om man fyllt 18 år blir man SPIK genom att betala en engångsavgift på 200 kronor. För dig som är under 18 är det inte någon avgift.

Avgiften är till för att man inte skall haka på utan att ha tänkt till men också för att ge oss möjlighet att marknadsföra SPIK och skapa fortsatt opinion om nykterhet och drogfrihet.