Gåvobevis att ladda ner

När du ger en gåva till LP-verksamheten så finns nu möjligheten att ladda ner olika gåvobevis som du sedan kan ge vidare till någon. Gåvobevisen är kostnadsexempel på vad du som gåvogivare är med och ger till.

* Angående gåvobeviset hygienpaket till kvinnor, så är det inte automatiskt att detta hygienpaket delas ut. Gåvobevisen är kostnadsexempel så pengarna kan gå till en lokal LP-kontakt som delar ut hygienpaket till kvinnor, men pengarna kan också möjliggöra för andra insatser.

 

Gåvobevis – en månads behandling

Ex. en månads behandling för en medmänniska.

Gåvobevis – ett lov att minnas

Ex. ett lov att minnas

Gåvobevis – hygienpaket

* Ex. en kvinna får ett hygienpaket

Gåvobevis – matlådan

Ex. 12 medmänniskor får en matlåda

 

Tack för att du är med och stöttar LP-verksamhetens arbete!