Testamente

Vi får varje år ta emot gåvor från människor som valt att låta LP-verksamheten finnas med i sina testamenten. Inför sådana handlingar känner vi både respekt och tacksamhet. Det har inneburit medel till arbetet, som har kommit enskilda människor till hjälp, men också i förlängningen hela familjer.

Läs mer i vår folder här