I går blev det en träff mellan LP- verksamhetens verksamhetsledare Semias Schenberg, biträdande verksamhetsledare och verksamhetsansvarig för vård & behandling Johanna Berger, LP- verksamhetens pastor och regionledare Börje Dahlkvist och socialminister Jacob Forssmed.

“Det blev ett mycket givande samtal. Vi är tacksamma över att få berätta om LP Exodus, familjehemsarbetet och allt annat som vi håller på med. Gott att få dela tankar om hur vi tillsammans, alla goda krafter, kan förmedla hopp och erbjuda insatser för de mest utsatta i en svår tid”.

Börje Dahlkvist