URSVIKEN, LP-HUSET STÖD O MOTIVATIONSBOENDET

 

Församlingarna i Ursviken och Skellefteå tillsammans med LP-riks har startat upp ett boende i LP-huset i Ursviken. Huset som tidigare inrymde HVB-hemmet. Kontaktperson är Robert Persson.

KONTAKT

Robert Persson

Kolbacksvägen 1

932 37 URSVIKEN

Telefon 0910-32904