om oss

Om oss

LP-verksamheten har i snart 60 år bedrivit vård och social omsorg utan vinstsyfte riktad till människor i utsatta livsförhållanden.

Verksamheten är rikstäckande och finns på ett 80-tal platser runt om i landet. Vår huvudman är Pingströrelsen.

LP-verksamhetens motto är: Vi bryr oss inte varifrån du kommer, bara vart du är på väg. Verksamheten bedrivs utifrån en kristen värdegrund vilket är centralt i vårt arbete. Det innebär däremot inte att man måste vara kristen för att få stöd av oss. Alla boenden och stödinsatser är öppna för alla. En självklarhet för oss inom LP-verksamheten.

I uppdraget ligger också att arbeta förebyggande och att bedriva opinionsbildning. Vi vill lyfta och synliggöra utsatta gruppers behov för att medverka till att utveckla ett gott samhälle för alla.

p

Kontakt

p

LP:s historia

p

Vår värdegrund

p

Styrelse och ledningsgrupp

p

Recensioner & Rekommendationer om LP

p

Nysatsning på Familjehem / Kontaktfamiljer

p

Dreamcenter Bibelskola

p

LP-nyheterna

p

Webbshop

p

SPIK för allas bästa

p

Ladda ner material

p

LP Sommarjour 2021

p

Medlemsorganisationer

p

Vår uppgift är att bidra till en human, restriktiv narkotikapolitik