OM OSS

LP-verksamheten har i över 60 år bedrivit vård och social omsorg utan vinstsyfte riktad till människor i utsatta livsförhållanden. Verksamheten är rikstäckande och finns på ett 80-tal platser runt om i landet. Vår huvudman är Pingströrelsen.

Vårt motto är enkelt men viktigt ”Vi bryr oss”. Verksamheten bedrivs utifrån en kristen värdegrund vilket är centralt i vårt arbete. Det innebär däremot inte att man måste vara kristen för att få stöd av oss. Alla boenden och stödinsatser är öppna för alla – en självklarhet för oss inom LP-verksamheten.

I uppdraget ligger också att arbeta förebyggande och att bedriva opinionsbildning. Vi vill lyfta och synliggöra utsatta gruppers behov för att medverka till att utveckla ett gott samhälle för alla.

VÄRDEGRUND

LP har en kristen människosyn och tror att alla människor är lika mycket värda och alla är värdefulla för sin egen skull. Dessa tre punker sammanfattar vår värdegrund:

  • Gud älskar varje människa lika mycket och det gör att det finns hopp för alla. Oavsett hur omständigheterna ser ut.
  • Vi ser människan som en helhet av ande, kropp och själ och erbjuder därför insatser som möter hela människan.
  • Vi ser det unika i varje människa och uppmuntrar det goda.

VÅR HISTORIA

Det hela började med en man som egentligen kunde vara som en av oss alla andra. Erik Edin blev en slav under alkoholen från början av 40-talet till början av 50-talet. Erik blev frälst 1951 i Uppsala. Han blev utdömd av människor som ett hopplöst fall och hans familj led under svåra förhållanden. Under sitt alkoholmissbruk och allt vad det förde med sig kom han en dag att hamna i en kyrka i Uppsala. Där fick Erik uppleva en Gudsnärvaro som kom att förändra hela hans fortsatta liv. Sitt andliga hem hittade Erik i Filadelfiakyrkan i Stockholm, där Lewi Pethrus då var pastor. Den Kristi kärlek som hade tänts i Eriks hjärta fick honom att börja hjälpa sina olycksbröder.

Lewi Pethrus som var en stark frontfigur i Sveriges väckelsehistoria, gav Erik Edin sitt stöd. Dessa två eldsjälar och visionärer var pådrivande till att ett fantastiskt räddnings- och väckelsearbete startade.

Lewi Pethrus initialer fick bli loggan för hjälpverksamheten. 1959 bildades “Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet”. LP-stiftelsen föddes! I samband med hans 70-årsdag, gjordes en insamling som sedan kom att utgöra grundplåten vid starten av LP-stiftelsen och inköpet av det första hemmet för män, Strandgården i Rönninge utanför Stockholm, 1960. Nalenpalatset i centrala Stockholm var huvudkontoret för hela LP-arbetet, där Erik Edin var ledare.

Ett framgångsrikt arbete med fokus på att förebygga och avhjälpa drog- och alkoholmissbruk påbörjades och växte utifrån behov som uppmärksammades i samhället. Behandlingshem för olika målgrupper, familjevård, arbetsträning, fabriker med mera. Mot slutet av 80-talet drev LP-stiftelsen runt tio procent av all institutionsvård för missbrukare i Sverige.

LP-stiftelsens arbete var banbrytande inte bara i Sverige utan blev en modell även i andra länder och många människor fick förvandlade liv. Behovet av att “hela familjen” skulle få en möjlighet att börja fungera tillsammans gjorde att tre stora familjeanläggningar öppnades, Venngarn i Sigtuna, Åsbrohemmet utanför Örebro och Hällnäshemmet i Västerbotten. LP-kontakterna och behandlingshemmen sjöd av förvandlade liv.

Efter konkursen 1997 ombildades verksamheten till att utgöra en riksorganisation, LP-verksamhetens Ideella Riksförening och ett stort antal lokala LP-kontakter. Alla LP-kontakterna i Sverige har idag samarbetsavtal med LP-Riks och tillsammans bildar vi idag ett rikstäckande nätverk av enheter som bland annat bedriver behandlingshem, boenden, öppethus-verksamheter, arbetsintegrerande verksamhet och förebyggande arbete bland barn och unga. Arbetet knyts nu ännu närmare de lokala församlingarna.