KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) har i samband med internationella kvinnodagen publicerat två artiklar, en i ETC och en i Drugnews gällande dubbla anslag till kvinnoorganisationer samt kvinnors hälsa. Flera representanter för KSAN:s medlemsorganisationer är med i artiklarna bland annat LP-verksamheten.
Läs artikeln om kvinnors hälsa i Drugnews  
Läs artikeln om dubbla anslagen till kvinnoorganisationer i ETC

Nina Eriksson LP verksamheten /Enhetschef för LP Kvinna, LP GROW, Barnstöd & Utbildning