I samarbete med Stockholms Länsnykterhetsförbund genomför vi en digital och fysisk ljusmanifestation för narkotikans offer onsdagen den 1 nov. Precis som tidigare år kommer vi att ha en digital manifestation – för en bredare spridning både i Stockholm och i resten av landet – men även en fysisk manifestation på Sergels Torg kl. 17-18. Varje år sker fler än 800 narkotikarelaterade dödsfall i Sverige. Varje dödsfall är ett för mycket. Idag deltar vi därför i en ljusmanifestation för att minnas narkotikans offer. Program hittar du här och videoklippet här

LP- verksamheten i samarbete med Stockholms Länsnykterhetsförbund