Falkenberg

LP-center i Falkenberg är en ideell förening med social verksamhet på kristen grund. LP-center vänder sig till människor främst i Falkenbergs kommun som har skiftande sociala problem såsom missbruksproblem, psykisk ohälsa, långtidsarbetslöshet, tidigare missbruksproblem mm.

Arbetet bedrivs i öppen miljö där alla är välkomna oavsett livssituation och social status. I dagsläget är en person anställd på 80 % dessutom finns ett stort antal frivilligarbetare. Tillsammans med andra goda krafter i samhället vill vi samverka till att människor i målgruppen blir hjälpta och upprättade till ökad livskvalitet.

Verksamheten erbjuder:
• Gemenskap i dagverksamhet måndag, onsdag, torsdag, hit kan människor komma, ta en fika, möta medmänsklighet, gemenskap och värme.
• Måndag till torsdagar uppsökande arbete, hembesök, sjukbesök mm. till människor i kontaktnätet.
• LP möten
• Rådgivning och samtalsstöd.
• Sysselsättning enligt LOV
• Duschmöjlighet, tvätta kläder och få rena begagnade kläder.
• Deborah, jagstärkande grupp för kvinnor
• Filmvisning och utflykter
• Sommarläger, vi deltar på LP:s nationella sommarläger

Visionen
Tillsammans med andra goda krafter skall vi verka för en kraftig minskning av drogmissbruk och social utslagning i Falkenbergs kommun.

Målsättningen
Målsättningen är att med den kristna tron som grund ge en andlig och social hjälp till ett drogfritt och normalt fungerande liv.

Värderingarna
Alla människor har lika värde oavsett ålder, kön, kultur, religion, livssituation och social status. Varje individ ses som värdefull och omistlig i den mänskliga gemenskapen – ingen är “hopplös”. Alla människor har gåvor och förmågor som är ämnade att blomma ut och bli till glädje och nytta för andra och för det egna välbefinnandet. LP-verksamhetens erfarenhet är att när socialt och andligt arbete går hand i hand leder det till en positiv förändring för hela människan.

Mer info och kalender, se: http://www.kyrktorget.se/lp.falkenberg

ADRESS

Sandgatan 20
311 75, Falkenberg

Kontakt

Tel: 072-7210827
Kontaktperson: Ehwa Fransson
E-post: ehwa@hotmail.com

Öppettider

Måndag: 08:00 – 12:00
Onsdag: 08:00 – 12:00
Torsdag: 08:00 – 12:00