Järna ria

En mötesplats för människor med behov

LP-Ria i Järna drivs som en ideell förening med Svenska Kyrkan i Järna och Pingstkyrkan i Södertälje som huvudmän. Södertälje Kommun bidrar med värdefullt ekonomiskt stöd samt med regelbundna besök av bl.a Uppsökarna/Missbruksenheten och kontakter gällande andra (akuta) behov.

Vår verksamhet vilar på en kristen människosyn där alla är lika mycket värda och värdefulla för sin egen skull.

Målsättningen med LP Ria arbetet är att få de som har eller har haft problem med alkohol och droger att förstå att det finns ett bättre liv utan droger. Vidare vill vi visa på det kristna alternativet och stödja en sådan förändring och rehabilitering till ett drogfritt liv.

LP-Ria i Järna är en fungerande och trivsam social daglig träffpunkt för gemenskap, samtal, fika och trivsel dit alla är välkomna oavsett bakgrund eller livsstil.

Regelbundna Andakter och morgonbön hålls av våra besökande präster och pastorer och av föreståndaren.

Vi har som LP kontakt ett bra samarbete med andra LP kontakter i Stockholm och ibland ordnar vi LP möten här i Järna.

Följ oss på sociala medier:
Facebook: Lp-Ria Järna
Instagram: lpriajarna

ADRESS

Hagagatan 14
153 32 Järna

Kontakt

Tel: 076 – 024 20 57
Kontaktperson: Gunilla Israelsson
E-post: lpria.jarna.gunilla@gmail.com

Öppettider

Måndag – Fredag 9:00 – 13:00
Lördagar: 10:00 – 13:00 (sept – maj)