Kristianstad

DAGVERKSAMHET

Vi bedriver ett dagcenter i form av arbetsträning och social träning anpassad efter individens behov. Vi har gemensamma morgonsamlingar och möjlighet att delta i undervisning och motivation för ett drogfritt liv. Det ges även tillgång till enskilda samtal för utveckling och stöd. Den kristna människosynen ligger som grund för vår verksamhet.

ARBETSTRÄNING

Här finns det möjlighet att vara med och och delta i enklare lagningar av saker som finns i vår second hand butik.

GEMENSKAP

Här kan du få delta i en drogfri och avslappnad gemenskap där var och en är med och bidrar. Under kvällar och helger finns det möjlighet att delta i församlingens olika verksamheter och möten.

ADRESS

Näsbychaussén 119
12939, Kristianstad

Kontakt

Tel: 073-5259607
Kontaktperson: Ing-Marie Silwer
E-post: imsilwer@gmail.com

Öppettider

Tisdag: 12:00 – 15:00
Torsdag: 12:00 – 17:00
Lördag: 10:00 – 15:00