Missbruksråd i Arvika ska hjälpa de unga

Under de två åren Peppe Eriksson jobbat som ansvarig för LP i Arvika har han sett tillräckligt med medmänniskor som mått riktigt dåligt. En utveckling som lett till fler självmord och överdoser. I somras när han och kollegan Linn Werner Olsson på LP räknade alla de saknade summerade de antalet till 8 personer. Efter ytterligare en tid blev det så många som 10.

– Jag minns att Linn utbrast: Nu får det väl vara nog!

Samtidigt läste Peppe i lokaltidningen att kommunen i och med skattehöjningen fått pengar över. Ledningen presenterade i linje med det flera bra förslag till att rusta upp kommunala byggnader med mera.

– Men inte en krona till unga och psykisk ohälsa. Jag mindes också att jag året innan samtalat med kommunledningen om den då aktuella budgeten som då innebar ett minskat stöd med 1 miljon till unga utsatta här i Arvika.

Debattartiklar och lokaltidningens intresse att driva frågan vidare har nu lett fram till att kommunen nyligen bejakat ett av Peppes medborgarförslag.

– Ja det innebär en dörröppnare för oss genom att vi tillsammans med flera aktörer startar ett missbruksråd, en form av remissinstans kan man uttrycka det.

Men processen har rullat på ett steg till.

– Dagen innan vi höll vår kvällsmanifestation här i Arvika, som samlade närmare 70 personer, berättade kommunledningen att de via ett tillägg i budgeten avsätter 4,6 miljoner för unga och utsatta. Vi känner en sån glädje och uppmuntran i kommande års satsning för våra unga medmänniskor här på orten, avslutar Peppe.